Kennisportaal - Gegevens

Veilig, betrouwbaar en op een eenduidige manier gegevens uitwisselen is mogelijk dankzij standaarden en afspraken. Juist in de data-uitwisseling tussen organisaties en overheid willen we er zeker van zijn dat alle gebruikers van informatie het eens zijn over de betekenis van informatie, de definiëring van begrippen en de manier waarop ze de gegevens kunnen (her)gebruiken.

Gegevens worden gestandaardiseerd door gezamenlijk (publiek-privaat) afspraken te maken. Hiervoor zijn nodig: een goede governance, architectuur, implementatie en visie.

In een taxonomie worden gegevensdefinities en verbanden daartussen op een computer-leesbare manier vastgelegd. Het is een combinatie van elementen en structuur en een juiste representatie van wet- en regelgeving.

In een taxonomie kan de interpretatie van gegevens systeem-onafhankelijk en eenduidig worden bepaald. Bovendien gebruiken we de taxonomie voor validatie tijdens de gegevensuitwisseling.

In SBR wordt gebruikgemaakt van XBRL, een gegevensstandaard die is gebaseerd op XML. We gebruiken ook XML als de (inter)nationale context daar om vraagt.

Momenteel wordt (nog) niet gewerkt met andere gegevensstandaarden dan XBRL-XML. 

Boeken

  • De keten uitgedaagd (hoofdstuk 6) (2014). Interpretatie, context, kennis, timing, uitspraak zijn factoren die de interpretatie van een begrip kunnen beïnvloeden. Binnen een keten moeten verschillende organisaties effectief met elkaar communiceren om relevante informatie te kunnen uitwisselen. Om deze verbinding in de praktijk tot stand te laten komen zijn afspraken nodig tussen organisaties over de wijze van verbinden, zodat gegevens verwerkbaar en begrijpelijk zijn voor zowel personen als applicaties. Hoofdstuk 6 in dit boek beschrijft een bouwblok van de SBR-oplossing: berichtspecificaties.

Factsheets en presentaties

Publicaties

Video's

  • College 6 (24 juni 2014): Gegevens: syntax en semantiek

    Het boek ‘De keten uitgedaagd’ is geschreven door Logius, in samenwerking met de TU Delft. Het geeft een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. In lijn met de 11 hoofdstukken uit het boek, zijn er 11 hoorcolleges verzorgd bij de TU in Delft.

Websites

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een vraag, maar staat deze niet in de FAQ? Of heeft u zélf kennis om te delen?

Neem dan contact met ons op
via ons contactformulier of bel op telefoonnummer 0900 555 4555 (10 cent per gesprek).