Kennisportaal - Internationaal

SBR krijgt de afgelopen jaren internationaal steeds meer erkenning, omdat gezien wordt dat SBR in Nederland goed werkt. Vanuit het buitenland is er daarom veel interesse in SBR. Nederland wordt beschouwd als koploper en voorbeeld voor andere landen als het gaat om gekwalificeerde uitwisseling van gegevens tussen marktpartijen en overheid.

SBR heeft tweemaal de Europese Best Practise Award gewonnen (2015 en 2017)

Landen zoals Australië en Nieuw Zeeland kennen een eigen implementatie van SBR die veel overeenkomt met de Nederlandse implementatie. Daarnaast zijn diverse landen (zoals Polen en Zweden) bezig met het lanceren van een eigen SBR-programma waarin domein overstijgende data-standaardisatie centraal staat.

Internationale gremia, zoals de OESO, de VN en de Europese Commissie erkennen het belang van het creëren van open, transparante en concurrerende markten, zonder barrières. Het gebruik van open standaarden draagt ​​hieraan bij om deze doelen te bereiken. Als middel past SBR goed bij de doelstellingen van onder meer de EU Digital Single Market en ISA.

Afstemming vindt onder andere plaats via de Werkgroep SBR Internationaal.

SBR zou kunnen worden toegepast op Europees en lidstaatniveau om gegevensdefinities te harmoniseren voor eenduidige rapportages, lagere administratieve lasten en een meer transparante en competitieve Europese markt. SBR kan als een blauwdruk dienen voor interoperabele verantwoording tussen sectoren en tussen lidstaten.

Publicaties over SBR internationaal

Document

The potential of SBR at EU level (2017)Landen over de hele wereld hebben XBRL geïntroduceerd als technologie voor digitale rapportage, ter vervanging van papieren rapportage. SBR kan als internationaal voorbeeld dienen om door verdere digitalisering van rapportagestromen de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen.

Praktijkverhalen

Nieuwsberichten

Artikel

Bharosa, N., Janssen, M., van Wijk, R., de Winne, N., & Hulstijn, J. (2011).

Managing the transformation to standard business reporting: principles and lessons learned from the Netherlands

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een vraag, maar staat deze niet in de FAQ? Of heeft u zélf kennis om te delen?

Neem dan contact met ons op
via dit contactformulier of bel op telefoonnummer 0900 555 4555 (10 cent per gesprek).