SBR Afsprakenstelsel

Het SBR Afsprakenstelsel ontwikkelt zich steeds verder in functionaliteit en toepassingsgebieden. Om een gestandaardiseerde methode voor elektronische informatie-uitwisseling te kunnen hanteren, moeten er op verschillende gebieden afspraken worden gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het SBR Afsprakenstelsel; een zorgvuldig samengestelde set van specificaties, regels en afspraken die toepasbaar zijn in een breed scala van informatieketens.              

De laatste versie van het SBR Afsprakenstelsel is opgenomen in onderstaande documenten:

Het SBR Afsprakenstelsel is continu in ontwikkeling. Diverse documenten zijn benoemd in ‘Deel 1 – Kaders van SBR’. Onderstaande documenten worden op deze pagina gepubliceerd zodra ze gereed zijn:

 • Deel 3 – Gestructureerde gegevens
  • 3a – Afspraken over de toepassing van referentieschema's
  • 3b – Afspraken over de toepassing van XBRL
 • Deel 4 – Gekwalificeerde ondertekening en verzegeling
  • 4a – Afspraken over de toepassing van elektronische handtekeningen, zegels en tijdsstempels
 • Deel 5 – Formele uitwisseling
  • 5a – Afspraken over de elektronische uitwisseling van documenten

Wijzigingen SBR Afsprakenstelsel
Benieuwd naar de wijzigingen rondom het SBR Afsprakenstelsel? Klik hier.