Actueel

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20231213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2024 en aangifte schenkbelasting 2024, de VA/DA-serviceberichten IH, ZVW en VPB over 2023 en de rapportage voor de uitstelregeling IB/VPB 2023.

Door de Beheergroep RGS is de bètaversie van de RGS Taxonomie 3.6

Er zijn twee taxonomieën gepubliceerd: NT18_KVK_20231213.def en NT18_BD_20231213.def.

Het SBR Programma heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De bètaversie van de Nederlandse Taxonomie 2024 heet 20231213.b.

Er zijn nog twee oude WUS koppelvlakken waar heel weinig Digipoort berichten over heen gaan. Om nog maar één koppelvlak te gaan onderhouden is er besloten om deze 2 oude koppelvlakken uit te gaan faseren.

Het SBR Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd.

XBRL International heeft deze maand een casestudy over de Nederlandse implementatie van SBR gepubliceerd

In februari 2023 heeft het SBR Beraad d.m.v. twee schriftelijke rondes de volgende RfC’s goedgekeurd:

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT17_20221207 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkoms

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT17_20221207 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelas