Actueel

De geplande uitbreiding van de elektronische deponering van het handelsregister – waarbij rechtspersonen vanaf boekjaar 2025 verplicht zijn hun jaarrekening elektronisch via SBR in te dienen – gaat een nieuwe fase in met de publicatie van een aantal belangrijke documenten. Deze documenten zijn te vinden op de projectpagina Uitbreiding elektronisch deponeren handelsregister. Wij nodigen u uit om deze documenten te bekijken en uw feedback te geven.

Er is een nieuwe taxonomie gepubliceerd. Het gaat om de definitieve versie van de NT18_BZK_DPI_20240821 taxonomie. U vindt de bestanden in de Documentatie Nederlandse Taxonomie.

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20231213 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en serviceberichten voorlopige aanslag voor fiscaal jaar 2025, Toeslagen 2025 en het servicebericht voor Toeslagen 2025.

In 2022 heeft een consultatie plaatsgevonden over een voorgenomen wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister, met als doel de verplichting tot elektronisch deponeren uit te breiden. Volgens dit besluit zullen ook grote rechtspersonen verplicht worden om de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens (tezamen aangeduid als de jaarrapportage) elektronisch via SBR te deponeren.

Er zijn twee taxonomieën gepubliceerd: een definitieve versie door SBR en een alfaversie door de KVK.

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20231213 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en serviceberichten voorlopige aanslag voor fiscaal jaar 2025, Toeslagen 2025 en het servicebericht voor Toeslagen 2025.

In het komende halfjaar worden verschillende digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor softwareleveranciers.

Het overzicht van de releasemomenten van SBR-taxonomieën in de kalenderjaren 2024-2025 is geüpdatet. Een aantal releases is gewijzigd, daarnaast zijn er nieuwe releases toegevoegd.

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20240515 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte/opgaaf Dividendbelasting en kwalificatiebeschikking dividendbelasting.

Omcirkel woensdag 9 oktober 2024 (13:00-18:00 uur) maar in uw agenda! Dan organiseren we een nationaal event over Standard Business Reporting.