Actueel

Er zijn meerdere taxonomieën gepubliceerd door KVK, de Belastingdienst en het ministerie van BZK.

Geef uw mening over dit voorstel. We vragen met klem aan softwareleveranciers om ook te reageren.

Op 30 november bent u welkom op de Dag van RGS. Een event dat in het teken staat van Referentie GrootboekSchema.

28 oktober en 4 november organiseren XBRL Nederland en SBR Vernieuwing een webinar over de waarde die u kunt halen uit uw gestructureerde data. Meld u nu aan.

Het SBR-Programma heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De bètaversie van de Nederlandse Taxonomie 2022 heet 20211208.b

Hoe vaak worden bepaalde concepten in de huidige taxonomie gebruikt. Op hoeveel concepten wordt er nu gerapporteerd?

Is SBR van nut voor uw organisatie? We ontwikkelden een SmartScan die organisaties eenvoudig antwoord moet geven op deze vraag.

In het Vooronderzoek voor de NT16 taxonomie van het Jaarrekeningsdomein was door de KVK de wens opgenomen dat een jaarrekening ondertekend dient te worden.

Het ministerie van OCW heeft de bètaversie van de NT16 OCW gepubliceerd. Deze versie heet NT16_OCW_20220216.beta.

De RGS Beheergroep heeft een dataset samengesteld van RGS codes en de daarbij behorende Engelse labels.