Actueel

KVK heeft de bètaversie van de NT16 beschikbaar gesteld. Deze versie heet NT16_KVK_20211208.beta.

U vindt deze lijst met wensen en bekende fouten in de Documentatie Nederlandse Taxonomie.

Het SBR-Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2022 heet 20211208.a

Omdat er nog veel vragen zijn rondom duurzaamheidsrapportages schreef het Kenniscentrum XBRL er een paper over.

De animatie legt uit wat SBR is, en wat de voordelen ervan zijn. Of je nu namens een bedrijf, intermediair of overheidsinstelling gegevens verstuurt.

De Belastingdienst heeft de definitieve versie van de 2e extensie op de NT15_20201209 gepubliceerd. Deze extensie heet: NT15_20210915.

Uitvragende partijen merken dat het toevoegen van nieuwe gegevensdefinities aan de Nederlandse Taxonomie tijdrovend is. We onderzochten of dat sneller kan.

De Belastingdienst heeft de bètaversie van de 2e extensie op de NT15_20201209 gepubliceerd. Deze extensie heet: NT15_20210915.b

De Expertgroep Jaarverantwoording heeft een Modelleringsbeleid ontwikkeld voor het jaarverantwoordingsdomein van de Nederlandse Taxonomie.

Op 7 juli vond er een online informatiesessie plaats voor softwareleveranciers die actief zijn in het jaarrekeningsdomein.