Actueel

'SBR Vernieuwing experimenteert met nieuwe technieken om hoogwaardige gegevensuitwisseling gemakkelijker te maken en gebruikers van SBR nog beter van dienst te kunnen zijn.' Lees het interview met Boris Bonsel.

Het SBR Kennisportaal is sinds half december live. Deze kennisbank is dé digitale informatiebron over gegevens uitwisselen met SBR.

Een bijgewerkte Known Error lijst van het KVK-domein is gepubliceerd. Dit is een overzicht van bekende foutmeldingen die verbeterd zullen worden in de eerstvolgende versie van de taxonomie.

Er is een toename van SBR-jaarrekeningen die met een verkeerd KVK-nummer worden gedeponeerd. Daarom vraagt KVK om extra alertheid en controle op het gebruik van het juiste KVK-nummer.

Woningcorporaties moeten verantwoording afleggen aan toezichthouders over de geleverde prestaties.

In hoeverre hebben de markt en overheid elkaar nodig voor het veilig en gemakkelijk data uitwisselen? Wat moet de overheid doen om data van burgers te ontsluiten?

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT15_20201209 gepubliceerd. Deze extensie heet: NT15_20210217.a

De Dag van RGS is een uniek en inspirerend event dat volledig in het teken staat van Referentie GrootboekSchema (RGS).

"Wij staan met SBR voor trust of onderling vertrouwen in de digitale economie". Jaap van der Marel vertelt meer over de missie van SBR.

SBR heeft belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en er zijn veel resultaten geboekt. Van de eerste jaarrekening in 2006 tot aan 40+ miljoen uitwisselingen nu. Lees onze geschiedenis.