Actueel

Krijgt u een foutmelding bij het aanleveren van jaarrekeningen? Wijzig dan het Xpath filter.

Voor de aanvraag van een hypotheek heeft de hypotheekverstrekker financiële gegevens van de klant nodig. Veel van deze gegevens zijn al bekend bij de Belastingdienst.

Het Kenniscentrum XBRL trekt twee marktconsultaties in, omdat er een procedurefout is geconstateerd. Later zullen de Request for Comments (RFC’s) weer gepubliceerd worden.

Een onderdeel van de verplichte jaarverantwoording van scholen is het bestuursverslag. De jaarrekening wordt al via SBR in XBRL aangeleverd, maar het bestuursverslag nog niet.

Hoe ervaart u als softwareleverancier werken met SBR? Heeft u goede ideeën en suggesties hoe SBR kan worden verbeterd? Hoe men makkelijker kan aansluiten op SBR?

Kenniscentrum XBRL wil weten hoe u aankijkt tegen het toevoegen van een nieuwe Filing Rule die voorschrijft dat het XBRL-instance document dezelfde namespace prefixes moet hanteren als het betreffende XBRL-schema’s

Kenniscentrum XBRL wil weten hoe u aankijkt tegen Filing Rule FR-NL-5.13

Afgelopen jaar was voor ons een prachtig jaar om op terug te kijken. Onze inzet was tomeloos en de flexibiliteit van onze SBR-collega’s top!

Betrouwbare gegevens in het juiste formaat en met de vereiste nauwkeurigheid krijgen, is essentieel voor uitwisseling van informatie.

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Er komt steeds meer data bij en veel data wordt meer keren gebruikt.