Consultatieversie van de NBA Taxonomie 2.1 gepubliceerd

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de alfaversie van de NBA Taxonomie 2.1 gepubliceerd. U kunt tot 14 juni reageren.

Wijzigingen in NBA Taxonomie 2.1

Om de wijzigingen in Standaard 700 ook toepasbaar te laten zijn in de digitale controleverklaring is een nieuwe NBA Taxonomie nodig. De wijzigingen betreffen onder andere nieuwe paragrafen voor de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit. Ook is de beoordelingsverklaring aangepast.

Voor de publicatie van de definitieve versie vraagt de NBA eerst om feedback op een alfa- en een bètaversie.

Lees meer en geef uw mening

Lees meer over de nieuwe NBA Taxonomie op de website van de NBA. Daar vindt u ook de taxonomie als download inclusief een bijgewerkte handleiding, voorbeeld instances, release notes en een spreadsheet die presentatieopbouw van de diverse verklaringen weergeeft.

U kunt tot 14 juni 2022 opmerkingen of vragen over de alfaversie mailen naar de NBA.