Request for comments - Wijzigingen NTA 17

De Werkgroep NT geeft advies aan de Expertgroep Gegevens (EGG) met betrekking tot het onderhoud van de Nederlandse Taxonomie Architectuur. Voor de NT17 is de EGG voornemens om de onderstaande wijzigingen door te voeren. We horen graag uw mening hierover.

Request for Comments

Graag zouden wij uw terugkoppeling ontvangen op de volgende vragen:

  • Kunt u instemmen met de voorgestelde wijzigingen?
  • Voorziet u problemen in het (aanlever) proces wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd?.

Na aanvaarding van deze RfC zal deze aan het platform worden aangeboden als advies vanuit de Expertgroep Gegevens, Proces & Techniek.

Reageren 

U kunt uw reactie(s) met toelichting naar sbr@logius.nl sturen tot vrijdag 10 december 2021, 17.00 uur.

Voorgestelde wijzigingen

Buiten gebruik te stellen regels

3.02.08.04: Een datatype voor generieke inzet, MOET een op XML basis datatype afgeleide naam (string, integer, nonPositiveInteger, date, etc.) krijgen

Deze regel is waarschijnlijk ingevoerd om de leesbaarheid van de taxonomie te verbeteren voor wie naar de ‘platte’ bestanden wil kijken. Echter staat het datatype ook vermeld als attribuut. Deze regel voegt dus niet veel toe. Aan de andere kant worden namen van datatypen soms onnodig lang en zijn deze steeds vaker afgeleid van andere datatypes waardoor het ‘oorspronkelijke’ XML-datatype niet altijd voor handen is tijdens de validatie.

2.03.05.08: Primaries in een entrypoint die een "all" arcrole hebben, MOETEN hypercubes hebben die hypercube-dimension relaties hebben OF die deze relaties niet hebben (niet beide).

De redenen hiervoor zijn als volgt verwoord:

  1. Het uitgangspunt dat een a-dimensioneel fact onvoldoende duidelijk is wanneer hetzelfde fact ook dimensioneel voorkomt valt te betwijfelen. (Aangenomen dat dat de reden van de regel is.) Indien een a-dimensioneel fact op zichzelf voldoende houvast geeft voor de rapporteur, zou dat nog steeds het geval zijn indien dezelfde primary ook dimensioneel voorkomt in het entry point.
  2. De regel zoals nu opgesteld dekt onvoldoende de mogelijke scenario’s. Een primary kan twee keer dimensioneel voorkomen met gelijke dimensies en members waarbij één keer met een extra as. Dit valt nu buiten de regel maar is in essentie hetzelfde probleem.
  3. Consistent toepassen van deze regel, in combinatie met de extra restricties volgend uit punt 2, zou praktisch niet toepasbaar zijn. Een goed voorbeeld is een balans waarbij de verschillende posten dimensioneel verder uitgesplitst worden. Waarbij de extra dimensie verschilt per post. Dan is de taxonomie ontwikkelaar genoodzaakt elk van deze dimensies toe te voegen aan de balansposten. Dit veroorzaakt een onwerkbare situatie.

3.02.13.01: Een enumeratie waarde MOET een restrictie zijn op xbrli:stringItemType

Deze regel is een duplicaat van 2.02.07.04 en is daardoor redundant.

Aan te passen regels

2.02.07.04: <xs:enumeration> MOET <xs:restriction base= xbrli:stringItemType/> gebruiken als deze als type voor een concept gebruikt wordt

  • Regel: https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/sbr/nta/regels/#2.02.07.04
  • Wordt: xs:enumeration MOET <xs:restriction base=xbrli:stringItemType/> gebruiken als deze als type voor schema element definities wordt gebruikt, waarbij het element xbrli:item als substitutionGroup heeft.

Hierdoor zijn tuples en enums voor typed dimensies uitgesloten van de regel

2.02.08.06: De naam van een datatype voor generieke inzet, MOET het achtervoegsel 'ItemType' krijgen

  • Regel: https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/sbr/nta/regels/#3.02.08.06
  • Discussie: https://github.com/centrumvoorstandaarden/SBR_Werkgroep_NT/issues/6
  • Wordt: De naam van een datatype met <xs:restriction base="xbrli:*ItemType">, MOET het achtervoegsel 'ItemType' krijgen