Actueel

Is SBR van nut voor uw organisatie? We ontwikkelden een SmartScan die organisaties eenvoudig antwoord moet geven op deze vraag.

In het Vooronderzoek voor de NT16 taxonomie van het Jaarrekeningsdomein was door de KVK de wens opgenomen dat een jaarrekening ondertekend dient te worden.

Het ministerie van OCW heeft de bètaversie van de NT16 OCW gepubliceerd. Deze versie heet NT16_OCW_20220216.beta.

De RGS Beheergroep heeft een dataset samengesteld van RGS codes en de daarbij behorende Engelse labels.

De volgende E-Invoicing Exchange Summit in Europa wordt gehouden in Wenen van 27 tot 29 september 2021.

KVK heeft de bètaversie van de NT16 beschikbaar gesteld. Deze versie heet NT16_KVK_20211208.beta.

U vindt deze lijst met wensen en bekende fouten in de Documentatie Nederlandse Taxonomie.

Het SBR-Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2022 heet 20211208.a

Omdat er nog veel vragen zijn rondom duurzaamheidsrapportages schreef het Kenniscentrum XBRL er een paper over.

De animatie legt uit wat SBR is, en wat de voordelen ervan zijn. Of je nu namens een bedrijf, intermediair of overheidsinstelling gegevens verstuurt.