Digitale transformatie: uitbreiding elektronische deponering handelsregister

Alle rechtspersonen zijn het vanaf boekjaar 2025 verplicht om hun jaarrekening elektronisch via SBR bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) te deponeren. Hiermee komt de financiële informatie van de onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Het Besluit elektronische deponering handelsregister wordt in 2024 aangepast om dit mogelijk te maken. 

Uitzondering vervalt
Tot nu toe waren bepaalde categorieën rechtspersonen, waaronder grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen, uitgezonderd van de verplichting om elektronisch via SBR te deponeren. Vanaf boekjaar 2025 komt deze uitzondering te vervallen, wat betekent dat elektronische deponering vanaf dan voor alle rechtspersonen verplicht wordt. Deze belangrijke aankondiging is te vinden op de officiële website van de KVK.

Verschuiving naar gedigitaliseerde bedrijfsrapportages
Deze verplichting tot elektronisch deponeren markeert het eindpunt van een meerjarig digitaliseringstraject. Het is een cruciale stap in de modernisering van de deponeringsprocessen en onderstreept de verschuiving naar gedigitaliseerde bedrijfsrapportages. Ondernemingen worden aangemoedigd om tijdig voorbereidingen te treffen om aan de nieuwe deponeringsverplichtingen te voldoen. In dit kader hebben zij de mogelijkheid om op vrijwillige basis hun jaarrekening over het boekjaar 2024 elektronisch te deponeren. Dit biedt een waardevolle gelegenheid om vertrouwd te raken met het elektronisch deponeren voordat het verplicht wordt in het daaropvolgende jaar. Meer gedetailleerde informatie over de uitbreiding elektronische deponering handelsregister vindt u hier