Nieuwe versie van de NT18_OCW_20240221 taxonomie beschikbaar

Er is een nieuwe versie van de NT18_OCW_20240221 taxonomie beschikbaar gesteld naar aanleiding van een omissie. De omissie is verholpen. 

Documentatie Nederlandse Taxonomie
De nieuwe versie van de taxonomie is beschikbaar via de Documentatie Nederlandse Taxonomie (keuze OCW - Jaarverantwoording 2023: NT18_OCW_20240221_2 Taxonomie.