Alfaversie NT18_20240515 extensie Belastingdienst gepubliceerd

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20240515 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte/opgaaf Dividendbelasting en kwalificatiebeschikking dividendbelasting. 

U vindt de extensie NT18_20240515.a onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Samen met de extensie vindt u hier ook aanvullende documentatie, zoals de voorbeeld instances, releasenotes, versioning report en Belastingdienst Reporting Rules.

LET OP: het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie NT18_20231213 in uw gegevensopslag te plaatsen, omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie NT18_20231213 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst. 

Er wordt vanuit gegaan dat versie NT18_20231213 en NT18_20240515.a naast elkaar als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden. Vergelijkbaar met de inrichting op www.nltaxonomie.nl.