Actueel

Het is weer tijd om samen te komen. Zet woensdag 9 oktober 2024 (13:00-18:00 uur) alvast in uw agenda. Dan is er een nationaal event over Standard Business Reporting (SBR), waar de laatste trends en ontwikkelingen worden toegelicht.

Het overzicht van de releasemomenten van SBR-taxonomieën in de kalenderjaren 2024-2025 is geüpdatet. Een aantal releases is gewijzigd, daarnaast zijn er nieuwe releases toegevoegd. 

Er is een nieuwe versie van de NT18_OCW_20240221 taxonomie beschikbaar gesteld naar aanleiding van een omissie.

De verschuiving naar elektronisch deponeren sluit naadloos aan bij de voortschrijdende digitalisering van onze samenleving. Deze digitale transformatie belooft tal van voordelen, waaronder verhoogde efficiëntie en stimulering van innovatie.

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20231213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2024 en aangifte schenkbelasting 2024, de VA/DA-serviceberichten IH, ZVW en VPB over 2023 en de rapportage voor de uitstelregeling IB/VPB 2023.

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20231213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2024 en aangifte schenkbelasting 2024, de VA/DA-serviceberichten IH, ZVW en VPB over 2023 en de rapportage voor de uitstelregeling IB/VPB 2023.

De Kamer van Koophandel (KVK) heeft de definitieve versie van de NT18_KVK_20231213 taxonomie op de preproductie omgeving beschikbaar. Zo kunnen marktpartijen hun software en aanleverprocessen testen.

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20231213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2024 en aangifte schenkbelasting 2024, de VA/DA-serviceberichten IH, ZVW en VPB over 2023 en de rapportage voor de uitstelregeling IB/VPB 2023.

Door de Beheergroep RGS is de bètaversie van de RGS Taxonomie 3.6

Er zijn twee taxonomieën gepubliceerd: NT18_KVK_20231213.def en NT18_BD_20231213.def.