Definitieve versie NT18 1e extensie Belastingdienst gepubliceerd

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT18_20231213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2024 en aangifte schenkbelasting 2024, de VA/DA-serviceberichten IH, ZVW en VPB over 2023 en de rapportage voor de uitstelregeling IB/VPB 2023. 

Documentatie Nederlandse Taxonomie
U vindt de extensie NT18_20240221 onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Samen met de extensie vindt u hier ook aanvullende documentatie, zoals de voorbeeld instances, releasenotes, versioning report en Belastingdienst Reporting Rules.

LET OP: Het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie NT18_20231213 in uw gegevensopslag te plaatsen, omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie NT18_20231213 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst. Er wordt vanuit gegaan dat versie NT18_20231213 en NT18_20240221 naast elkaar als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden. Vergelijkbaar met de inrichting op www.nltaxonomie.nl