Request for Comments: Consistente Presentatie Versie 1.3.5

Versie 1.3.4 van de Consistente Presentatie (CP) is beoordeeld en daar waar nodig aangepast op basis van de NT16_KVK. De CP 1.3.5 wordt met deze RfC-procedure ter beoordeling aan de markt aangeboden.

Geef uw mening

Graag vernemen wij uw terugkoppeling op het voorgenomen besluit om de CP 1.3.4 conform onderstaande wijzigingen aan te passen in versie CP 1.3.5. U kunt tot vrijdag 18 februari 2022 17.00 uur uw reactie(s) met toelichting sturen naar sbr@logius.nl.

Bekijk de CP 1.3.5 met daarin de voorgenomen wijzigingen.

Wijzigingen ten opzichte van CP 1.3.4

Overzicht van de wijzigingen

De volgende richtlijnen zijn aangepast, vervallen of toegevoegd:

  • SCP Regel 01 aangevuld
  • SCP Regel 02.2 toegevoegd
  • SCP Regel 23.6 vervallen
  • SCP Regel 23.7 toegevoegd
  • SCP Regel 30.1 verduidelijkt

Wijzigingen per richtlijn

SCP 01: De Consistente Presentatie MOET de tabellen toepassen zoals opgenomen in de table linkbases binnen de DTS

Toegevoegde tekst:

De z-as van een tabel in de table linkbase resulteert in een driedimensionale tabel. De gerenderde tabel moet per element op de z-as een afzonderlijke tweedimensionale tabel (op basis van de x-as en y-as) weergeven;

Middels de z-as kunnen meerdere tweedimensionale tabellen worden gevormd o.b.v. één tabel in de table linkbase.

De tabel importeert de relaties uit de linkbases voor het genereren van de x-as en/of y-as en/of z-as.

SCP 02.2: De Consistente Presentatie MOET specificatie tabellen voor overige posten wegfilteren wanneer er geen specificatie is opgegeven

Dit betreft specificatie tabellen waarin uitsluitend feiten met betrekking tot de (sub)totalen zijn opgenomen. Deze (sub)totalen zijn te herkennen doordat hun label de waarde ‘Totaal’ heeft en aangeroepen worden door een generic arc met de arcrole ‘element-label’.

SCP-23.7: De Consistente Presentatie MOET voor een tabel met een z-as, voor elk item opgenomen op de z-as een afzonderlijke tabel weergeven waarbij elke tabel onder elkaar word getoond.

De z-as van een tabel resulteert in een driedimensionale tabel. Voor elk item (typed member) opgenomen op de z-as wordt een afzonderlijke tweedimensionale tabel (op basis van de x-as en y-as) weergegeven.

Ingeval van meerdere z-as items, worden de afzonderlijke tabellen onder elkaar weergeven waarbij de volgorde van de tabellen wordt bepaald op basis van het nlcd: PresentationOrder concept, als dat opgenomen is in de instance.

SCP-30.1: De Consistente Presentatie MOET (sub)totalen visueel aanduiden in de vorm van een telstreep boven het bedrag van het (sub)totaal

Toegevoegde tekst:

Dit geldt ook voor (sub)totalen welke voortkomen uit het gebruik van de labels - Period Start Label en Period End Label. Deze worden met name gebruikt in de “Verloopoverzichten en worden ook middels een @preferredLabel aangeroepen.