Actueel

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om met uw huidige publieke PKIoverheid services server certificaat te communiceren met Digipoort en de BIV van SBR Nexus.

De Belastingdienst heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het komende jaar 2021 (NT15) gepubliceerd.

Het Kenniscentrum XBRL gaat op 1 september officieel van start. Een deel van de activiteiten die voorheen onder het Centrum voor Standaarden van Logius vielen, vallen nu onder de vlag van het Kenniscentrum.

Woningcorporaties moeten verantwoording afleggen aan toezichthouders over de geleverde prestaties.

De Belastingdienst heeft de definitieve versie gepubliceerd van de tweede extensie op de NT14_20191211.

Zou het REST-protocol als basis voor een koppelvlak het eenvoudiger maken voor nieuwe partijen om op SBR te kunnen aansluiten?

Graag horen we uw mening over het voorgenomen besluit om het gebruik van de Z-as binnen de Nederlandse Taxonomie toe te staan.

SBR, de publiek-private samenwerking waarmee overheden en bedrijfsleven onderling veilig en gemakkelijk verantwoordingsdata uitwisselen, heeft zijn ambities voor de komende 5 jaren same

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de tweede extensie op de NT14_20191211 gepubliceerd.

Digicampus heeft in samenwerking met het programma 'SBR Vernieuwing' van Logius onderzoek uitgevoerd naar datadeling en de rollen die overheden daarin kunnen spelen.