Actueel

De nieuwe Known error lijst voor het KvK-domein is gepubliceerd. Het betreft het bestand “20200110 – Known error lijst NT14 def – SBR.NL.xlsx”. (Let op!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt overheden met innovatieve ideeën om de digitale dienstverlening te verbeteren én overheden met vraagstukken op dat gebied.

De known error lijst van de NT15 KVK is beschikbaar.

De jaarverslaggevingsketen vraagt feedback op een SCP regel, die aangeeft dat om een getrouw beeld te presenteren, een Verloopoverzicht met vergelijkende cijfers voorgaand verslag

SBR vernieuwing heeft bij Startup in Residence 2020 een challenge uitgeschreven om een innovatieve oplossing te vinden die de ondernemers gemak, inzicht en overzicht biedt ten aan

Afgelopen vrijdag is de Kabinetsreactie op het rapport inventarisatie standaardisatie plus het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT14 (NT14_20191211) beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2020 en aangifte schenkbelasting 20

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. In het tab 'Release Notes' zijn de aanpassingen terug te vinden.

De Belastingdienst heeft de definitieve versie van de NT14 beschikbaar gesteld (NT14_BD_20191211).

Het programma SBR vernieuwing heeft als doel om het voor de markt en overheid eenvoudiger en rendabeler te maken om met SBR te werken. Een van de manieren om dit doel te bereiken, is het uitvoeren van experimenten.