Jaarrapportages in iXBRL voor beursgenoteerde ondernemingen

Effecten uitgevende instellingen (EUI) die onder de Europese Transparantierichtlijn vallen moeten hun jaarrapportage digitaal openbaar gaan maken. Vanaf het boekjaar 2020 moeten zij dat volgens het European Single Electronic Format (ESEF) in XHTML / iXBRL. Daarom beproeven Kamer van Koophandel (KVK), SBR en beursgenoteerde ondernemingen in een experiment óf en hoe zij de jaarrekening kunnen aanleveren aan de KVK in iXBRL.ESEF maakt de rapportage van effecten uitgevende instellingen toegankelijk en faciliteert de analyse en vergelijkbaarheid van jaarlijkse financiële verslagen. Vanaf boekjaar 2020 moeten volgens de nieuwe regelgeving een groot aantal beursgenoteerde bedrijven in de EU de jaarrapportage in een nieuw digitaal format aanleveren. Voor Nederlandse rechtspersonen geldt dat zij de vastgestelde jaarlijkse financiële verslaggeving aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM stuurt deze dan vervolgens door naar KVK. De jaarlijkse financiële verslaggeving moet worden opgesteld in XHTML, waarbij bepaalde gegevens uit de jaarrekening moeten worden getagd, gebruikmakend van Inline XBRL. Dit moet ervoor zorgen dat de verslagen makkelijk (en machinaal) leesbaar en met elkaar te vergelijken zijn. Meer transparantie in de verslaglegging dus.

Beslagen ten ijs

Wat zijn de implicaties voor de effecten uitgevende instellingen? KVK, SBR en beursgenoteerde ondernemingen slaan de handen ineen om goed beslagen ten ijs te komen. In een SBR Vernieuwingsexperiment wordt getoetst of een effecten uitgevende instelling een valide jaarrekening in iXBRL kan opstellen én of de KVK deze uiteindelijk kan verwerken en ontsluiten. 

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit experiment? Neemt u dan contact op met Jon Butter via jon.butter@logius.nl.

Wilt u meer weten over de financiële verslaggeving volgens ESEF? Raadpleeg dan de website van de AFM.