Actueel

SBR-wonen organiseert in samenwerking met Logius op 12 december 2018 een bijeenkomst voor softwareleveranciers die software aanbieden aan woningbouwcorporaties.

Naar aanleiding van zijn gastcollege aan de Vrije Universiteit van Amsterdam schreef Herman Limburg, Teamleider KD productontwikkeling, het volgende blog.

Met behulp van een ‘Request for Comments’ (RfC) willen de SBR taxonomie bouwende partijen van u weten hoe u aankijkt tegen nieuwe mogelijkheden. Wij vragen u te reageren op RfC Negated labels.

De Belastingdienst heeft de definitieve versie NT13 van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar beschikbaar gesteld.

De Kamer van Koophandel heeft de definitieve versie van de NT13 beschikbaar gesteld.

Digipoort maakt gebruik van PKIoverheid-certificaten zodat gegevens op vertrouwelijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen systemen.

Woningcorporaties kunnen vanaf 9 november prognose-informatie over het jaar 2018 (dPi2018) aanleveren. De stuurgroep van SBR-wonen heeft besloten het portaal open te stellen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.

De betaversie van RGS 3.1 (Excel versie) is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. In deze betaversie is het commentaar op de consultatie van de alfaversie verwerkt.