Actueel

Is de Europese regelgeving voor de jaarrekening nog steeds adequaat? De Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft zijn visie bekendgemaakt.

Het SBR Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2019 beschikbaar gesteld.

De Kamer van Koophandel heeft de bètaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting en serviceberichte

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de definitieve versie van de NT12 beschikbaar gesteld.

This year’s 10th anniversary of the Bavarian User Forum focusses on "Digital Administration in Practice".

Gebruik jij open data van de Nederlandse overheid voor een website, app of andere toepassing?

Digipoort zorgt ervoor dat grote hoeveelheden berichten, zoals aangiftes en rapportages, automatisch op veilige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt.

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. In het tab 'Release Notes' zijn de aanpassingen terug te vinden.