Actueel

Digipoort maakt gebruik van PKIoverheid-certificaten zodat gegevens op vertrouwelijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen systemen.

Woningcorporaties kunnen vanaf 9 november prognose-informatie over het jaar 2018 (dPi2018) aanleveren. De stuurgroep van SBR-wonen heeft besloten het portaal open te stellen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.

De betaversie van RGS 3.1 (Excel versie) is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. In deze betaversie is het commentaar op de consultatie van de alfaversie verwerkt.

Is de Europese regelgeving voor de jaarrekening nog steeds adequaat? De Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft zijn visie bekendgemaakt.

Het SBR Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2019 beschikbaar gesteld.

De Kamer van Koophandel heeft de bètaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting en serviceber