Actueel

De Consistente Presentatie specificatie beoogt om alle gebruikers van een XBRL-document in staat te stellen om een consistent, voor mensen leesbaar beeld te vervaardigen van de gestructureerde gege

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting en serviceberichte

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de betaversie van de NT12 beschikbaar gesteld. Deze taxonomie bevat de prognose informatie voor Woningcorporaties.

Op 11 en 12 juli 2018 vond het jaarlijkse Bayerisches Anwenderforum plaats in München.

De Kamer van Koophandel heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld op preproductie.

De woningcorporatiesector sluit in 2018 aan op SBR, om zo Prognose-informatie (dPi) op een nieuwe wijze aan te leveren.  SBR-wonen informeert corporaties periodiek over de laatste ontwikkelingen be

Het Beierse gebruikersforum, een jaarlijkse bijeenkomst van de Beierse overheid, biedt ook dit jaar een platform voor kennisuitwisseling.

Onlangs is de vierde versie van de Standard Business Reporting (SBR) Roadmap vastgesteld door het SBR Beraad. De Roadmap laat met bestaande en nieuwe projecten de ambities naar de toekomst zien.

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. In het tab 'Release Notes' zijn de aanpassingen terug te vinden.

Vanaf 1 januari 2018 moeten middelgrote ondernemingen hun jaarrekening via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel.