Actueel

De woningcorporatiesector sluit in 2018 aan op SBR, om zo Prognose-informatie (dPi) op een nieuwe wijze aan te leveren.  SBR-wonen informeert corporaties periodiek over de laatste ontwikk

Het Beierse gebruikersforum, een jaarlijkse bijeenkomst van de Beierse overheid, biedt ook dit jaar een platform voor kennisuitwisseling.

Onlangs is de vierde versie van de Standard Business Reporting (SBR) Roadmap vastgesteld door het SBR Beraad. De Roadmap laat met bestaande en nieuwe projecten de ambities naar de toekomst zien.

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. In het tab 'Release Notes' zijn de aanpassingen terug te vinden.

Vanaf 1 januari 2018 moeten middelgrote ondernemingen hun jaarrekening via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De Kamer van Koophandel heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld. Aanvullende documentatie komt op 25 juni beschikbaar.

Aanleiding van dit nieuwsbericht

Eind mei kwam de Europese XBRL community samen tijdens de Eurofiling XBRL Week in Warsaw, te Polen.

Vanaf de prognose-informatie 2018 sluit de woningcorporatiesector aan bij SBR. Een eerste mijlpaal voor de invoering van SBR is de alfaversie van de dPi 2018 Taxonomie.

Dinsdag 12 mei vond bij het ministerie van OCW de laatste bijeenkomst  van de ‘pilot bestuursverslag’ plaats, waarin de concept handreiking bestuursverslag nieuwe stijl centraal stond.