Actueel

Deponeren jaarrekeningen middelgrote ondernemingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd.

XBRL Nederland organiseert op dinsdag 28 november 2017 een workshop voor opstellers van jaarrekeningen en accountants over XBRL jaarrekeningen middelgroot.

Op vrijdag 6 oktober hebben de ministers uit 32 Europese landen, verantwoordelijk voor de eOverheid, de Talinn declaration ondertekend.Dit gebeurde tijdens de ministeriële eGovernment conferentie i

Gebruikt u regelmatig de Nederlandse Taxonomie en bijbehorende documenten van uitvragende partijen om bijvoorbeeld uw software aan te passen?

Het ministerie van OCW heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd.

Met behulp van een RFC willen de SBR taxonomie bouwende partijen van u weten hoe u aankijkt tegen nieuwe mogelijkheden.

De Belastingdienst heeft de eerste bètaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd.

Afgelopen vrijdag vond bij het ministerie van OCW de bijeenkomst ‘pilot bestuursverslag’ plaats.

De Kamer van Koophandel heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd.