NBA publiceert bijgewerkte versie Groenboek

Vanaf 1 januari 2018 moeten middelgrote ondernemingen hun jaarrekening via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel. In het afgelopen half jaar dat deze verplichtstelling van kracht is, is er veel kennis opgedaan. Met deze opgedane kennis en het ontvangen commentaar, is het Groenboek "De accountant in een SBR-omgeving" op een aantal punten herschreven en geactualiseerd.

Het bijgewerkte groenboek is op deze pagina te downloaden