SBR op weg naar 2020: vierde herijkte Roadmap vastgesteld

Onlangs is de vierde versie van de Standard Business Reporting (SBR) Roadmap vastgesteld door het SBR Beraad. De Roadmap laat met bestaande en nieuwe projecten de ambities naar de toekomst zien. De initiële SBR Roadmap 2020 is in 2014 vastgesteld en sindsdien wordt de Roadmap jaarlijks geactualiseerd.

Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen verder gebracht of succesvol afgerond, zoals:

• Middelgrote rechtspersonen deponeren jaarstukken nu via SBR bij de Kamer van Koophandel, inclusief accountantsverklaring en eventueel een Preparer Extension.

• Publicatie RGS 3.0 en de RGS Taxonomie, waarmee de koppeling wordt gelegd tussen het Referentiegrootboekschema en 31 rapportages uit de Nederlandse Taxonomie (NT12 definitief) en Banken Taxonomie (BT12 definitief).

• Introductie Standaard Bankverklaring Taxonomie 12 en Vastgoedtaxonomie 12 door een aantal grootbanken betrokken bij SBR.

Stip aan de horizon

De Roadmap heeft primair als doel voor partijen betrokken bij SBR inzichtelijk te maken welke activiteiten cruciaal zijn om dit publiek-private samenwerkingsverband tot een succes te maken: de stip aan de horizon waar we gezamenlijk naar toe werken. Doordat alle partijen zich hieraan committeren, ontstaat een gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren en daarmee ook een basis van onderling vertrouwen. Dat geeft een extra impuls aan het SBR-programma.