Actueel

Dinsdag 12 mei vond bij het ministerie van OCW de laatste bijeenkomst  van de ‘pilot bestuursverslag’ plaats, waarin de concept handreiking bestuursverslag nieuwe stijl centraal stond.

De woningcorporatiesector sluit aan op SBR zodat de informatievoorziening binnen de sector beter en efficiënter ingericht kan worden.

Maandag 16 april 2018 j.l. kwamen diverse partijen bijeen om gezamenlijk de mogelijkheden te bekijken hoe SBR concreet kan worden toegepast voor duurzaamheidverslaglegging.

Gezamenlijk de informatievoorziening verbeteren door aan te sluiten op Standard Business Reporting (SBR).

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting en aangifte schenkbelasting.

De feiten en cijfers van SBR over het jaar 2017 zijn beschikbaar. De factsheet geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen SBR.

Een nieuwe versie van de Handleiding NBA is gepubliceerd. Ten opzichte van de knownerror lijst van 1 maart zijn er geen wijzigingen.

Het SBR Beraad heeft op 8 maart 2018 het SBR Governance Hoofddocument aangepast.

De Taskforce Jaarverslaggevingsketen heeft op 20 december 2017 de Consistente Presentatie (CP) specificatie versie 1.3.1 behandeld.

Logius heeft de NT13 voor SBR geplaatst. Deze is opgebouwd volgens de RfC folderstructuur en releasemanagement en voorzien van aanvullende documenten.