Actueel

Op vrijdag 6 oktober hebben de ministers uit 32 Europese landen, verantwoordelijk voor de eOverheid, de Talinn declaration ondertekend.Dit gebeurde tijdens de ministeriële eGovernment conferentie i

Gebruikt u regelmatig de Nederlandse Taxonomie en bijbehorende documenten van uitvragende partijen om bijvoorbeeld uw software aan te passen?

Het ministerie van OCW heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd.

Met behulp van een RFC willen de SBR taxonomie bouwende partijen van u weten hoe u aankijkt tegen nieuwe mogelijkheden.

De Belastingdienst heeft de eerste bètaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd.

Afgelopen vrijdag vond bij het ministerie van OCW de bijeenkomst ‘pilot bestuursverslag’ plaats.

De Kamer van Koophandel heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd.

Bij de European Public Sector Award 2017 heeft SBR de prijs van Europese Best Practice in de wacht gesleept voor het overkoepelend thema 'innovatieve oplossing voor complexe uitdagingen'.