Nieuwe versie Handleiding NBA gepubliceerd

Een nieuwe versie van de Handleiding NBA is gepubliceerd. Ten opzichte van de knownerror lijst van 1 maart zijn er geen wijzigingen.

U vindt het bestand onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.  Het document is te vinden door bij stap 1 te kiezen voor ‘Kamer van Koophandel’ en bij stap 2 voor ‘Jaarverantwoording 2017’.

Heeft u vragen over de taxonomie, dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.