Consistente Presentatie versie 1.3.1 formeel door het SBR Beraad bekrachtigd

De Taskforce Jaarverslaggevingsketen heeft op 20 december 2017 de Consistente Presentatie (CP) specificatie versie 1.3.1 behandeld. De leden van de Taskforce hebben unaniem positief gereageerd op deze aanpassing van het SBR Afsprakenstelsel.

De Taskforce Jaarverslaggevingsketen heeft afgesproken de besluitvorming plaats te laten vinden door middel van een schriftelijke ronde aangezien formele besluitvorming vanwege tijdige implementatie van het beleid niet kon wachten tot de eerstvolgende bijeenkomst van het SBR Beraad.

De Consistente Presentatie versie 1.3.1 is formeel door het SBR Beraad bekrachtigd. Logius verwerkt de Consistente Presentatie in de diverse publicaties van het SBR Afsprakenstelsel. De KvK zal deze versie implementeren.

De Consistente Presentatie versie 1.3.1 is hier te vinden.