Definitieve extensie op de NT12 Belastingdienst gepubliceerd

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting en aangifte schenkbelasting. Ook is er aanvullende documentatie beschikbaar, zoals de voorbeeld instances, releasenotes en Belastingdienst Business Rules. U vindt de bestanden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.

LET OP: Het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie NT12_20171213 in uw gegevensopslag te plaatsen omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie NT12_20171213 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst. Er wordt vanuit gegaan dat versie NT12_20171213 en NT12_20180418 NAAST ELKAAR als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden. Vergelijkbaar met de inrichting op http://www.nltaxonomie.nl

Heeft u vragen over de taxonomie dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius