Alfaversie dPi 2018 SBR-wonen gepubliceerd

Vanaf de prognose-informatie 2018 sluit de woningcorporatiesector aan bij SBR. Een eerste mijlpaal voor de invoering van SBR is de alfaversie van de dPi 2018 Taxonomie. In de alfaversie wordt de koppeling gelegd tussen sectorspecifieke rapportagedelen en rapportages van uit de Nederlandse Taxonomie (NT12 bèta) en vormt de basis voor de gegevensopvraag.

U vindt de bestanden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.  De taxonomie is op te vragen door in stap 1 te kiezen voor uitvragende partij ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.’

Heeft u vragen over de taxonomie, dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.