Deponeren jaarrekening: mogelijke actie vereist door wetswijziging

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen moeten hun jaarrekening op digitale wijze via SBR deponeren bij KVK. Dat deponeren gebeurt met behulp van administratiesoftware of via de online tool ’Zelf Deponeren Jaarrekening.’ In de software en de online tool is een wetswijziging uit 2018 niet verwerkt omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid betrokkenen niet tijdig heeft geïnformeerd. Daardoor kan het voorkomen dat micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen niet alle wettelijk vereiste informatie in de jaarrekening (hebben) kunnen opnemen.  

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een korte handleiding gepubliceerd voor ondernemers zodat ze aan de wetswijziging kunnen voldoen. Op hoofdlijnen wordt het volgende van ondernemers verwacht:

  • Voor boekjaar 2017 (en eerder) geldt doorgaans dat ontbrekende informatie niet alsnog aangeleverd hoeft te worden (artikel 2:362 lid 6 BW).
  • Voor boekjaar 2018 geldt dat voor jaarrekeningen die reeds zijn gedeponeerd en vastgesteld het doorgaans niet nodig is de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren (artikel 2:362 lid 6 BW).
  • Voor jaarrekeningen over boekjaar 2018 die nog niet gedeponeerd zijn, kan het zijn dat er extra informatie in de toelichtende velden van de administratiesoftware of de online tool van KVK moet worden opgenomen. In de handleiding Verzamelwet 2018 is te vinden om welke informatie het gaat.

Voor het boekjaar 2019 zal de informatie tijdig worden meegenomen in de jaarlijkse aanpassing van de administratiesoftware en de online tool van KVK.