SBR op weg naar 2020: laatste herijking roadmap

Onlangs is de vijfde versie van de SBR roadmap vastgesteld door het SBR Beraad. De roadmap toont de SBR ambities met bestaande en nieuwe projecten. De initiële SBR roadmap 2020 is in 2014 vastgesteld en sindsdien wordt de roadmap jaarlijks geactualiseerd.

Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen verder gebracht of succesvol afgerond, zoals:

  • Het eerste jaar van verplichte deponering door middelgrote ondernemingen is goed verlopen;
  • NTA en NPA zijn geactualiseerd met Assurance en Preparer Extensions;
  • SBR is (inter)nationaal zichtbaar op eigen conferenties en conferenties van derden;
  • CBS heeft haar SBR-strategie herijkt;
  • Woningcorporaties maken voor het eerste jaar verplicht gebruik van SBR;
  • SBR Nexus wijzigt van strategie en breidt uit met nieuwe taxonomieën.

Doel roadmap

De roadmap heeft als doel om inzichtelijk te maken welke activiteiten cruciaal zijn voor het publiek-private samenwerkingsverband van SBR. Het maakt voor partijen betrokken bij SBR duidelijk waar we gezamenlijk naar toe werken. Doordat alle partijen zich hieraan committeren, ontstaat een gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren en daarmee ook een basis van onderling vertrouwen.

Nieuwe roadmap

Volgend jaar zal een er een nieuwe roadmap gepubliceerd worden voor de SBR ambities tussen het jaar 2020 – 2025. Hierdoor zal er weer een extra impuls aan het SBR-programma komen.