Actueel

Op sbr-wonen.nl kunnen woningcorporaties vanaf 25 oktober 2019 hun prognose-informatie (dPi2019)

De week van RGS is een uniek en inspirerend event dat volledig in het teken staat van Referentie GrootboekSchema (RGS).

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. In het tab 'Release Notes' zijn de aanpassingen terug te vinden.

Het SBR Programma heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie 2020 gepubliceerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de definitieve versie van de NT13 taxonomie voor de Prognose informatie (dPi) voor Woningcorporaties besch

Onlangs is de vijfde versie van de SBR roadmap vastgesteld door het SBR Beraad. De roadmap toont de SBR ambities met bestaande en nieuwe projecten.

Het SBR Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2020 gepubliceerd.

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT13_20181212 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en serviceberichten voorlopige aanslag voor

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. In het tab 'Release Notes' zijn de aanpassingen terug te vinden.

De jaarverslaggevingsketen zoekt feedback om te onderzoeken of Negated Labels toegestaan moeten worden in de architectuur van de Nederlandse Taxonomie.