Paper: De overheid als partner bij datadelen

Digicampus heeft in samenwerking met het programma 'SBR Vernieuwing' van Logius onderzoek uitgevoerd naar datadeling en de rollen die overheden daarin kunnen spelen. Het resultaat is een paper die een overzicht biedt van de onderdelen van datadelen, de relevante documenten en visies van bestuurders en experts.

Datadeling is een bekende ontwikkeling, zoals benadrukt door Staatssecretaris Raymond Knops: "Het delen van gegevens buiten de overheid is een nieuwe ontwikkeling". Er is nog veel nodig om deze ontwikkeling te laten slagen. Niet alleen op technisch gebied, maar ook op bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en ethisch gebied moeten we nog onderzoeken, experimenteren en leren.

Overheid als datapartner

Onder de missie: 'De overheid transformeren van datasilo naar datapartner' heeft Digicampus in samenwerking met het programma SBR Vernieuwing onderzoek uitgevoerd naar datadeling en de rollen die overheden daarin kunnen spelen. Het resultaat is een paper die een overzicht biedt van de onderdelen van datadelen, de relevante documenten en visies van bestuurders en experts.

Resultaten en conclusies

Benieuwd naar de resultaten en conclusies? Download dan hier het paper als pdf: De overheid als partner bij datadelen.