Actueel

ING Real Estate Finance benut de voordelen van standaardisatie in de taxatieketen om het financieringsproces te verbeteren.

In het online magazine Deel!

De NBA (de koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) heeft op hun site een Engelstalig artikel gepubliceerd over hoe Nederlandse auditors een digitaal auditrapport kunnen onderte

Op donderdag 20 februari organiseerde SBR Vernieuwing in het Babylon Hotel in Den Haag een gezamenlijke backlogsessie.

De Consistente Presentatie regel, voor het onderdrukken van een Verloopoverzicht vergelijkend jaar, is geaccepteerd.

De  Belastingdienst heeft de definitieve versie van de 1e extensie op de NT14_20191211 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2020 en

Thema: 9 jaar Hans en XBRL

Datum: 18 februari 2020

De nieuwe Known error lijst voor het KvK-domein is gepubliceerd. Het betreft het bestand “20200110 – Known error lijst NT14 def – SBR.NL.xlsx”. (Let op!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt overheden met innovatieve ideeën om de digitale dienstverlening te verbeteren én overheden met vraagstukken op dat gebied.

De known error lijst van de NT15 KVK is beschikbaar.