Actueel

SBR voert een marktconsultatie uit met de vraag of twee Filing Rules die betrekking hebben op opmaak en entiteitsreferenties geïmplementeerd kunnen worden.

SBR vraagt feedback om de nieuwe versie van de Consistentie Presentatie, versie 1.3.3, goed te kunnen keuren.

Recent is SBR overgegaan op een nieuw mailingssyteem, waardoor het duidelijk werd dat de huidige mailinglijst dubbele mailadressen bevatte en andere onvolkomenheden.

ING Real Estate Finance benut de voordelen van standaardisatie in de taxatieketen om het financieringsproces te verbeteren.

In het online magazine Deel!

De NBA (de koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) heeft op hun site een Engelstalig artikel gepubliceerd over hoe Nederlandse auditors een digitaal auditrapport kunnen onderte

Op donderdag 20 februari organiseerde SBR Vernieuwing in het Babylon Hotel in Den Haag een gezamenlijke backlogsessie.

De Consistente Presentatie regel, voor het onderdrukken van een Verloopoverzicht vergelijkend jaar, is geaccepteerd.

De  Belastingdienst heeft de definitieve versie van de 1e extensie op de NT14_20191211 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2020 en

Thema: 9 jaar Hans en XBRL

Datum: 18 februari 2020