Een jaar SBR Vernieuwing: de hoogtepunten

Afgelopen jaar was voor ons een prachtig jaar om op terug te kijken. Onze inzet was tomeloos en de flexibiliteit van onze SBR-collega’s top! In dit bericht nemen we jullie graag mee langs enkele hoogtepunten.

Sturingsverhaal SBR

Januari 2020 is het nieuwe sturingsverhaal van SBR opgeleverd. Dit verhaal komt tot uiting in de nieuwe missie en visie van SBR, zoals verwoord in de Roadmap 2020-2025.

Wat is nu de kern waar SBR écht om draait? En dan blijkt dat het niet over de techniek gaat, maar over wat de techniek mogelijk maakt: vertrouwen in de digitale samenleving. TRUST. Dit vertrouwen is één van de kernwaarden van SBR, waarlangs we onze ambities realiseren.

Adoptie en waardepropositie SBR

Begin 2020 heeft KPMG op ons verzoek twee rapporten opgesteld over de adoptie en de waardepropositie van SBR. Hiermee is het startschot gegeven voor een reeks van ontwikkelingen en bijdragen die we in gang hebben gezet:

Volop geëxperimenteerd

Samen met andere SBR-afnemers en marktpartijen hebben we afgelopen jaar tal van experimenten opgezet en uitgewerkt, zoals die over XBRL JSON, XBRL CSV, inline XBRL, en experimenten rondom een modulair ecosysteem, het zogenaamde Trusted Online Ecosystem.

Dankzij deze experimenten zorgen we ervoor dat SBR toekomstbestendig is en blijft en digitale gegevensuitwisseling steeds gemakkelijker zal worden voor overheid en marktpartijen.

Succesvol evenement INNovember

Tijdens het Rijksinnovatiecongres INNovember hebben we met onze deelname laten zien hoe ecosysteem voor het uitwisselen van overheidsdata eruit zou kunnen gaan zien en wat de potentiele waarde daarvan is.

Wat brengt 2021?

Onze ambities voor SBR Vernieuwing zijn hoog. Dus we gaan door op de ingezette weg. Voor 2021 hebben we ons de volgende ambities gesteld:

  • We zullen nog meer met de wetenschap samenwerken, door de start van een PhD-traject. Dit promotieonderzoek zal zich richten op de rol van afsprakenstelsels in relatie tot het datadelen.
  • We willen nog meer met marktpartijen gaan samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van experimenten die ons helpen SBR toekomstvast te houden.
  • We zijn vastbesloten verdere invulling te geven aan de ontwikkelingen rondom het Trusted Online Ecosystem. Dat doen we onder andere door samen met Digicampus te verkennen hoe we met een groep koplopers samen kunnen werken aan de invulling van een echt werkend ecosysteem dat vertrouwen biedt, laagdrempelig is voor nieuwe toetreders en gebruik maakt van open, Europese standaarden zoals eIDAS.

Ook 2021 wordt weer een jaar om nooit te vergeten!