Maturity Scan geeft inzicht in volwassenheid dataketen

Betrouwbare gegevens in het juiste formaat en met de vereiste nauwkeurigheid krijgen, is essentieel voor uitwisseling van informatie. Standard Business Reporting (SBR) ontwikkelt zich tot het nationale instrument voor betrouwbare gegevensuitwisseling. Maar hoe ‘volwassen’ zijn de datastromen voor gegevensuitwisseling van SBR? Is het stelsel ontwikkeld tot zijn volle potentie? De zogeheten Maturity Scan geeft inzicht in de ontwikkelpunten en geeft handvatten voor verbeteringsstappen. Deze audittool ontwikkelde Leon de Vries voor zijn master ‘Management of technology’ aan de TU Delft.

5 categorieën

Het model is gebruikt om het volwassenheidsniveau van 5 SBR-dataleveringsketens bij 4 uitvragende partijen te beoordelen: het aanleveren van financiële verantwoording bij DUO, Kamer van Koophandel (KVK), SBR Wonen en de twee aanleveringsketens van belastinginkomsten voor particulieren en bedrijven aan de Belastingdienst.

Op basis van 24 aspecten, die onderverdeeld zijn in 5 categorieën, volgt middels de Maturity Scan een indicatie over de mate van volwassenheid van de dataketen. De categorieën betreffen onder andere het uitwisselingsproces van de gegevens, de kwaliteit en beschikbaarheid van de data, de frequentie van aanlevering, de mate van standaardisatie in de keten of de organisatorische kant van de informatie-uitwisseling.

Verbeteringen in de keten

De resultaten van de scan geven naast inzicht in de volwassenheid ook doelen voor toekomstige voortgang. Bijvoorbeeld verbeteringen voor digitale authenticatie, systeemintegratie, of verbeteringen voor verwerking van gegevens in rapportages of voor benchmarking.Afgelopen week verdedigde Leon zijn thesis. Hij werd stevig aan de tand gevoeld door de begeleiders, maar kon de kritische vragen goed beargumenteerd beantwoorden. Hij werd dan ook rijkelijk beloond met een mooie 7,5.Lees de thesis van Leon de Vries (TU Delft): ‘Managing the Maturity Model for Qualified Information Exchange

Volg SBR Vernieuwing op LinkedIn