Marktconsultatie Filing Rule FR-NL-5.13

Het Kenniscentrum XBRL heeft een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen Filing Rule FR-NL-5.13.

Achtergrond marktconsultatie

Deze RfC-procedure, voor de mogelijke invoering van Filing Rule FR-NL-5.13, wordt opnieuw uitgezet. Dit zodat marktpartijen voldoende tijd hebben om zich alvast te kunnen voorbereiden op de mogelijke impact bij invoering en activatie van de Filing Rule.

Filing Rule FR-NL-5.13 schrijft voor dat opmaak van tekst middels een beperkte set ‘escaped XHTML’ elementen alleen wordt ondersteund bij toelichtingen in concepten van het type ‘formattedExplanationItemType’. De renderer kan aan het type ‘formattedExplanationItemType’ herkennen dat er mogelijk ‘escaped XHTML-code’ gehanteerd wordt. 

In het bijgevoegde bestand is de set van ‘escaped XHTML’ elementen te vinden die bij invoering toegestaan zouden worden.

Reageren voorstel

Wij vernemen graag hoe u aankijkt tegen het voorgenomen besluit om de validaties conform Filing Rule FR-NL-5.13 op Digipoort te activeren.  U kunt tot 15 januari uw reactie sturen aan sbr@logius.nl