Request for Comments (Rfc): formules uitzetten in de NT

Het Kenniscentrum XBRL heeft de definitieve Request for Comments (RfC) procedure uitgezet. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het uitzetten van formules in de NT. U kunt reageren op onderstaande voorstel tot 30 april via sbr@logius.nl.

Aanleiding

Binnen diverse XBRL-stelsels is het gebruikelijk om een mechanisme toe te passen waarmee formules na publicatie kunnen worden uitgezet. Dit omdat deze soms voor ongewenste situaties kunnen zorgen bij het valideren van berichten. Om in zo’n geval niet een volledig nieuwe taxonomie uit te hoeven brengen, gebruikt men oplossingen die in de architectuur zijn beschreven. Middels deze RfC stellen we een dergelijk mechanisme voor om toe te passen binnen SBR Nederland.

Behandeling

Op 15 September hebben een aantal SBR EGG leden enkele manieren besproken waarop formules binnen de NT na publicatie kunnen worden uitgezet. Hierbij staan drie principes centraal:

  • De taxonomie dient niet opnieuw te worden gepubliceerd.
  • De gekozen oplossing(en) brengen geen grote impact met zich mee.
  • De gekozen oplossing(en) zijn gebaseerd op (internationale) best practices.

Als basis hebben we gekeken naar de volgende oplossingen:

Ook is er gekeken naar een combinatie van beide, waarbij de oplossing van Eurofiling enigszins is aangepast. In het originele voorstel wordt een dummy linkbase tijdens de initiële publicatie toegevoegd. We stellen voor om dit niet te doen. Dit zodat de gebruiker zelf kan kiezen of de DTS opnieuw opgebouwd dient te worden, of dat de handeling handmatig wordt doorgevoerd. Voor die tweede optie bieden we ook een lijst aan met uit te schakelen formules, zoals SBR Nexus al doet. Het bestandsformaat dient nog te worden vastgesteld.

Voorgestelde oplossing

Zoals gezegd stelt de Expertgroep Gegevens voor om de aanpak van SBR-Nexus te hanteren: Een csv bestand met een combinatie van het bestand waar de uit te schakelen formule zich bevindt, en de formula zelf. Bijvoorbeeld:

https\://www.sbrbanken.nl/ft14/frc/20191204/validation/frc-ft-income-statement-large-for.xml=existenceAssertion_IncomeStatementLarge_PrtExistence2

Waarbij de ‘:’ vooraf wordt gegaan door een backslash ‘\’ om aan te geven dat dit geen aanduiding voor een nieuwe kolom betreft, en het bestand en formule worden gescheiden met een gelijk aan ‘=’ teken. Een scheiding van kolommen wordt aangegeven met een komma ‘,’ zoals beschreven in:

RFC 4180 - Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files (ietf.org)

Reageren op dit voorstel

Wij vernemen graag hoe u aankijkt tegen de voorgestelde oplossing. U kunt tot 30 april uw reactie sturen aan sbr@logius.nl