Bètaversie van NT16 OCW gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft de bètaversie van de NT16 OCW gepubliceerd. Deze versie heet NT16_OCW_20220216.beta.

U vindt de bestanden in de Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij 'Organisatie' voor ‘OCW’ en vervolgens voor ‘Jaarverantwoording 2021’.