KVK validatie ondertekening bestuurder blijft in NT16 net zoals in NT15

In het Vooronderzoek voor de NT16 taxonomie van het Jaarrekeningsdomein was door de KVK de wens opgenomen dat een jaarrekening ondertekend dient te worden. Deze wens is besproken met marktpartijen tijdens de informatiesessie op 7 juli 2021.

Gevolg

Deze wens betekent concreet dat de naam van minimaal één bestuurder gerapporteerd moet worden en dat er in de documentatie opgenomen moet worden of de bestuurder de jaarrekening ondertekend heeft. Als er niet aan voorwaarden voldaan wordt levert de validatie een Error op. In NT15 was dit een Warning.

Deze wens is in de alfa- en betaversie van de NT16 taxonomie geïmplementeerd met de volgende validatie: “’DirectorSignedStatus` BEHOORT minimaal één keer voor te komen.” 

Besluit

Er is echter besloten om deze wijziging in de definitieve versie van NT16 terug te draaien. Dit betekent dat de validatie in de definitieve versie van NT16 een Warning als resultaat blijft geven, zoals in eerdere versies van de taxonomie ook het geval was.