Herijking SBR Roadmap 2020-2025

De SBR Roadmap 2020-2025 is in juni 2022 herijkt. Op hoofdlijnen zijn de volgende zaken aangepast:

  • De acties zijn bijgewerkt, sommige acties zijn inmiddels afgerond of vervallen
  • Voor bijlage II "SBR in de Keten" is bij de verschillende partijen opgevraagd of o.a. de opgenomen ambitie nog juist is, deze zijn door diverse organisaties gecheckt en indien nodig aangepast
  • In de paragraaf 7.1 over SBR Vernieuwing zijn de focuspunten voor 2022 opgenomen: Doorontwikkeling TIP, RGS en Duurzaamheid
  • In bijlage III “Onze bouwstenen” onder “Afspraken over gegevens” is het overzicht van taxonomieën, die in SBR gebruikt worden, bijgewerkt
  • Enkele kleine tekstuele wijzigingen zijn aangebracht