Request for Comments - Wijzigingen NT18

​​De Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) beschrijft regels waaraan onderdelen van de Nederlandse Taxonomie (NT) dienen te voldoen. Voor de aankomende NT18 stelt de Expertgroep Gegevens de volgende wijziging(en) voor. U kunt tot 22 december 2022 17.00 uur uw reactie(s) met toelichting sturen naar sbr@logius.nl.

Aanpassing 2.02.01.05

Naam: Een element MOET NIET meer dan één label resource in één taal, role, arcrole en linkrole hebben.

Toelichting

Er is door de XBRL 2.1 specificatie geen limiet gesteld aan het toewijzen van meerdere labels in dezelfde taal in dezelfde rol aan een element. Ook het gebruik van @order of @priority hoeft geen hiërarchie aan te wijzen binnen dit soort labels. Aangezien implementatie van het te tonen label daarmee software afhankelijk wordt en voor de gebruiker onduidelijk, is besloten dat de NT deze situatie niet toestaat.

Voorstel

We stellen voor om deze regel te versoepelen, waardoor deze luidt: 

Naam: Een element MOET NIET meer dan één label resource in één taal, role, arcrole en linkrole hebben, uitgezonderd documentation en guidance labels.

Toelichting

Er is door de XBRL 2.1 specificatie geen limiet gesteld aan het toewijzen van meerdere labels in dezelfde taal in dezelfde rol aan een element. Ook het gebruik van @order of @priority hoeft geen hiërarchie aan te wijzen binnen dit soort labels. Aangezien implementatie van het te tonen label daarmee software afhankelijk wordt en voor de gebruiker onduidelijk, is besloten dat de NT deze situatie niet toestaat. Deze regel is niet van toepassing op documentation of guidance regels, aangezien deze niet worden opgenomen in de presentatie van een rapportage.

Deze aanpassing wordt voorgesteld om een wijziging binnen de Belastingdienst Taxonomie toe te staan. Hier wordt nu extra informatie aan elementen toegevoegd, verdeeld over meerdere documentation en guidance labels. De regel is bedoeld om onduidelijkheid over de presentatie van labels te voorkomen. Aangezien documentation en guidance labels geen vast onderdeel van de presentatie, zal deze wijziging niet tot problemen leiden.

Request for Comments

Graag zouden wij uw terugkoppeling ontvangen op de volgende vragen: 

  • Kunt u instemmen met de bovenstaande wijzigingen?

Indien u niet kunt instemmen:

  • Kunt u dan aangeven welke bezwaren u tegen de voorgenomen oplossing heeft?
  • Kunt u dan aangeven of u (een) alternatieve oplossing(en) heeft?

Geef uw mening

U kunt vóór 22 december 2022 17.00 uur reageren op dit voorstel. Stuur daarvoor uw reactie(s) met toelichting naar sbr@logius.nl. Als uw terugkoppeling achterwege blijft, dan veronderstellen wij dat u in kunt stemmen met de voorgenomen besluiten.