Kennisportaal - Processen

De organisaties en overheid kunnen op verschillende manieren data met elkaar delen. Als iedereen het op zijn eigen manier wil doen is dat kostbaar en foutgevoelig. Daarom zijn er in het kader van SBR afspraken gemaakt over de standaardisatie van processen, zoals het aanleveren van gegevens en het ophalen van mededelingen. Deze gestandaardiseerde werkwijze zorgt ervoor dat gegevens op een veilige en valide manier kunnen worden uitgewisseld.

De gebruiker (aanleverende partij) communiceert met de SBR infrastructuur door interacties met een SBR-proces. Er worden vier processen onderscheiden: aanleveren generiek, aanleveren assurance, eMededelen en statusinformatie.

SBR streeft naar standaardisatie van (financiële) rapportage- en verantwoordingsstromen. Het SBR Afsprakenstelsel hanteert een tweetal architectuurproducten om deze standaardisatie te bevorderen: de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA, elders beschreven) en de Nederlandse Proces Architectuur (NPA). De richtlijnen in de laatste geven marktpartijen en nieuwe/bestaande SBR partners handvatten om op gestandaardiseerde wijze de onderlinge digitale interactie met een SBR infrastructuur in te richten, en zo de kosten voor aansluiten op deze infrastructuur te beperken. Er zijn op dit moment twee implementaties van een dergelijke op de NPA gebaseerde SBR infrastructuur: de door Logius beheerde Digipoort, en de door banken opgezette Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV).

De NPA heeft als doel om een overzicht te geven van richtlijnen en generieke architectuurprincipes, die handvatten bieden voor de standaardisatie van de system-to-system interactie met een SBR infrastructuur. Principes moeten toekomst vast zijn en onafhankelijk van de huidige implementatie opgesteld worden. Met de NPA wordt geborgd dat SBR implementaties aan generieke- en kwaliteitseisen voldoen: er wordt zo veel mogelijk één standaard gehanteerd richting marktpartijen (softwareontwikkelaars) waarbij de informatieprocessen op eenduidige wijze worden afgehandeld.

De NPA is initieel opgesteld uit bijdragen van diverse organisaties, waaronder de Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KVK), SBR Nexus en Logius. De NPA maakt onderdeel uit van het SBR afsprakenstelsel, en wordt door Logius (in kader van het ondersteunen van de governance) onderhouden.

De NPA is onderwerp van bespreking in de Werkgroep NPA, waarin deelnemers van de overheid (Werkgroep Processen & Techniek) en SBR Banken zijn vertegenwoordigd. In de regel worden wijzigingen besproken in de Werkgroep Processen & Techniek en vindt schriftelijke afstemming plaats met SBR Banken (dus een schriftelijke ‘bijeenkomst’ van de Werkgroep NPA). Logius beheert de NPA.

Elk SBR proces wordt opgebouwd op basis van bouwblokken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele eisen en randvoorwaardelijke voorzieningen die gebruikt worden in de SBR infrastructuur om aan de functionele eisen te voldoen. Voorbeelden van bouwblokken zijn: Authenticatie, Autorisatie (inclusief controleren machtiging), Beveiliging en Validatie. 

Boeken

Publicaties

Factsheets en presentaties

Video's

  • De keten uitgedaagd Het boek ‘De keten uitgedaagd’ is geschreven door Logius, in samenwerking met de TU Delft. Het geeft een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. In lijn met de 11 hoofdstukken uit het boek, zijn er 11 hoorcolleges verzorgd bij de TU in Delft. Onderstaand college betreft het thema 'processen'.

    College 5 (3 juni 2014) I-processen
  • Bedrijven in Nederland moeten jaarlijks veel verplichte rapportages aanleveren aan verschillende partijen, waaronder banken en overheden. Dat kost tijd, geld en energie. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, softwareleveranciers en banken, heeft de Nederlandse overheid Standard Business Reporting (SBR) ontwikkeld. Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens SBR zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. Zo wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger.

    Standard Business Reporting voor ondernemers (2014) 

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een vraag, maar staat deze niet in de FAQ? Of heeft u zélf kennis om te delen?

Neem dan contact met ons op
via dit contactformulier of bel op telefoonnummer 0900 555 4555 (10 cent per gesprek).