Kennisportaal - Alle bronnen

Hier vindt u diverse kennisproducten, waaronder onderzoekspublicaties,presentaties, boeken en video's over gekwalificeerde data-uitwisseling tussen ketenpartijen. De bronnen ondersteunenu vakinhoudelijk en procesmatig bij beter, sneller en eenvoudiger digitaal uitwisselen van gegevens.

Boeken

Factsheets en presentaties

Publicaties

Video's

 • Collegetour: De keten uitgedaagd

  Het boek ‘De keten uitgedaagd’ is geschreven door Logius, in samenwerking met de TU Delft. Het geeft een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. In lijn met de 11 hoofdstukken uit het boek, zijn er 11 hoorcolleges verzorgd bij de TU in Delft.

 1. College 1 (1 april 2014)

  Introductie: keteninformatisering en SBR – Standard Business Reporting
 2. College 2 (15 april 2014)

  Ketens en keten-coördinatie
 3. College 3 (6 mei 2014)

  Verandermanagement in ketens
 4. College 4 (20 mei 2014)

  Besturen van ketenveranderingen
 5. College 5 (3 juni 2014)

  I-processen
 6. College 6 (24 juni 2014)

  Gegevens: syntax en semantiek
 7. College 7 (1 juli 2014)

  Techniek: Digipoort afgepeld
 8. College 8 (26 augustus 2014)

  Informatiebeveiliging in ketens
 9. College 9 (9 september 2014)

  Ketengovernance en -beheer
 10. College 10 (23 september 2014)

  Verbreding, aansluiten van nieuwe ketens
 11. College 11 (7 oktober 2014)

  Afsluiting & paneldiscussie: de vooruitzichten van informatieketen
 • Standard Business Reporting voor ondernemers (2014)

  Bedrijven in Nederland moeten jaarlijks veel verplichte rapportages aanleveren aan verschillende partijen, waaronder banken en overheden. Dat kost tijd, geld en energie. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, softwareleveranciers en banken, heeft de Nederlandse overheid Standard Business Reporting (SBR) ontwikkeld. Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens SBR zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. Zo wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger.
 • Animatie Trusted Online Ecosystem (2020)

  Het Trusted Online Ecostem is een initiatief van verschillende marktpartijen waar SBR Vernieuwing in deelneemt. In dit ecosysteem delen burgers en organisaties veilig en gemakkelijk gegevens volgens open Europese standaarden (eIDAS) ten behoeve van verschillende processen. Hierbij houdt de burger de regie over het (her)gebruik van zijn/haar gegevens en kunnen organisaties gemakkelijk toetreden tot het ecosysteem. SBR Vernieuwing draagt bij aan experimenten om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van het ecosystem voor SBR is. Samen met de andere deelnemers onderzoeken we ook welke afspraken nodig zijn om een domeinoversteigend ecosysteem mogelijk te maken.

Websites

 • SBR Governance

  De afspraken waarop de samenwerking binnen SBR gebaseerd is en de verschillende overleggen die hiervoor worden georganiseerd, wordt de SBR Governance genoemd, het bestuur.
 • Kenniscentrum XBRL: het Kenniscentrum XBRL helpt uitvragende partijen bij het opstellen van de taxonomie.