Uitvragende partijen

De Belastingdienst

De Belastingdienst maakt gebruik van SBR voor vrijwel alle zakelijke belastingen. Daartoe werkt de Belastingdienst nauw samen met de softwareleveranciers en de intermediairs (accountants en belastingadviseurs) die in die ketens eveneens een rol hebben.

Kamer van Koophandel

Voor het aanleveren van de jaarrekening aan de Kamer van Koophandel kunnen organisaties gebruik maken van SBR. Voor veel bedrijven en organisaties is dit al verplicht of wordt dit in de komende jaren verplicht.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Scholen leveren hun jaarrekening aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) aan.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Aanleveren van informatie via Referentie GrootboekSchema (RGS) voor statistiekopgaven.

Woningcorporatiesector

In het convenant van de betrokken partijen in de woningcorporatiesector is afgesproken dat SBR wordt ingezet voor onder meer het uitwisselen van de jaarrekening en gegevens voor de dPi en dVi (prognose- en verantwoordingsinformatie).

Banken

Diverse banken werken samen in SBR Nexus, waarbij ondernemers met behulp van SBR kredietrapportages kunnen aanleveren of organisaties vastgoedgegevens kunnen uitwisselen.