De Belastingdienst

De Belastingdienst maakt gebruik van SBR voor vrijwel alle zakelijke belastingen. Daartoe werkt de Belastingdienst nauw samen met de softwareleveranciers en de intermediairs (accountants en belastingadviseurs) die in die ketens eveneens een rol hebben.

Loonheffingen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de verplichtstelling van aangifte loonheffingen met SBR voor intermediairs en ondernemers. Informatie voor softwareleveranciers is te vinden op de Aansluit Suite Digipoort.

SBR machtigen

Binnen SBR stellen overheidspartijen marktpartijen in staat om mededelingen, zoals Serviceberichten Aanslag, te ontvangen. Om deze mededelingen te krijgen, moeten intermediairs (bijvoorbeeld een boekhouder, accountant of fiscaal adviseur) hun machtiging bij Logius registreren.

De klanten van de intermediair worden vervolgens door de Belastingdienst op de hoogte gebracht van het verzoek tot het registreren van de machtiging. Een klant kan vervolgens kiezen: wel of niet akkoord gaan met het versturen van zijn gegevens naar de intermediair. Als de klant akkoord gaat, wordt de registratie van de machtiging actief in het Machtigingenregister van Logius.

Intermediairs kunnen machtigingsregistraties aanvragen voor:

  1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte
  2. Serviceberichten Aanslag
  3. Serviceberichten Toeslagen
  4. Factuurspecificatie Groot Wagenpark Houder

Logius beheert het machtigingenregister. Op de website van Logius vindt u meer informatie over het machtigingenregister. Hier zijn ook veelgestelde vragen over SBR machtigen te vinden.