Veilig en makkelijk gegevens delen Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Voor de aanvraag van een hypotheek heeft de hypotheekverstrekker financiële gegevens van de klant nodig. Veel van deze gegevens zijn al bekend bij de Belastingdienst. Het zou dus makkelijk zijn als de klant deze data op een veilige en betrouwbare manier digitaal kan delen met de hypotheekverstrekker. Dit kan via het zogeheten Trusted Online Ecosystem. Middels experimenten bekijken de Belastingdienst, Cleverbase en SBR Vernieuwing of de benodigde financiële gegevens veilig en makkelijk gedeeld kunnen worden.

Het Trusted Online Ecosystem is een initiatief van verschillende marktpartijen waar SBR Vernieuwing aan deelneemt. In dit ecosysteem kunnen burgers, bedrijven en overheden veilig en gemakkelijk domeinoverstijgend gegevens uitwisselen. Doordat in het ecosysteem alle databestanden gestructureerd zijn en de datatransacties gebaseerd zijn op gekwalificeerde eIDAS vertrouwensdiensten weet je zeker dat de gegevens kloppen, veilig worden verzonden en kunnen worden hergebruikt. In samenwerking met de Belastingdienst en Cleverbase onderzoekt SBR Vernieuwing door middel van diverse experimenten hoe het Trusted Online Ecosystem een toegevoegde waarde is voor SBR.

Remco van Wijk, Division Lead bij Cleverbase: “Cleverbase zet zich in voor een veilige eSamenleving, die gemakkelijk toegankelijk is. Deze experimenten tonen aan dat we daar misschien dichter bij zijn dan we denken.”

VIA opvragen in XBRL

In een experiment is aangetoond dat een burger die gebruikmaakt van een digitale ‘handelingsomgeving’ de gegevens van zijn Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) in XBRL kan opvragen bij de Belastingdienst. Deze gestructureerde data zou de burger vervolgens kunnen delen met een marktpartij, zoals een hypotheekverstrekker. De burger houdt hierbij controle over zijn eigen data. Het delen van de gegevens met een marktpartij wordt in een volgend experiment onderzocht.

Efficiënt en veilig

Uniek aan dit experiment is de manier waarop de verschillende eIDAS vertrouwensdiensten in samenhang zijn toegepast. De eIDAS vertrouwensdienst voor berichtuitwisseling – gekwalificeerde elektronische aangetekende bezorging (qERDS – Qualified Electronic Registered Delivery Service) – is hiervan een belangrijk component. Met deze vertrouwensdienst kunnen gegevens efficiënt en veilig worden gedeeld. Dit houdt in dat men precies weet wanneer welke informatie bij wie is afgeleverd. Daarbij wordt ook de integriteit en vertrouwelijkheid van het bericht geborgd. 

Technische specificaties

Naast een werkende experimentomgeving leidde dit experiment ook tot een set specificaties, gebaseerd op de toepassing van internationale open standaarden voor techniek en normen bij gegevensuitwisseling. Zoals ETSI EN 319 522 – Electronic Registered Delivery Services. Door de partijen die betrokken zijn bij het ecosysteem initiatief is gezamenlijk vastgesteld dat deze specificaties een goede basis vormen voor system-to-system informatie-uitwisseling in het ecosysteem. Om een stelsel met meerdere aanbieders van ERDS's mogelijk te maken wordt in de toekomstige experimenten toegewerkt naar een ‘four corner model’ zoals benoemd in ETSI EN 319 522. 

Sebastiaan Knipscheer, projectleider bij Logius: “Dit experiment was een belangrijke stap om aan te tonen dat het ecosysteem kan gaan werken zoals het is bedacht. De gekozen oplossingsrichting en gemaakte keuzes in de specificaties bieden een goede basis voor de vervolgexperimenten.”

Vervolgexperimenten met Belastingdienst

Binnen het experimenteertraject met de Belastingdienst staan momenteel nog drie vervolg experimenten gepland. Deze experimenten betreffen het ophalen van de VIA-gegevens door een intermediair met behulp van een machtiging, bekijken of een bericht in XML of XBRL voldoet aan de aanleverspecificaties en het delen van de VIA-gegevens met een marktpartij, zoals een hypotheekverstrekker. Bij dit laatste experiment bekijken we of een filter op de XBRL toegepast kan worden om te komen tot een subset van de data. Niet álle data, maar alleen de benodigde gegevens worden op deze manier gedeeld, waarbij we de authenticiteit van de gegevens in die subset nog steeds kunnen garanderen. Deze experimenten zullen begin 2021 worden uitgevoerd. 

Frans Hietbrink, Strategisch Adviseur eOverheid bij de Belastingdienst: “In dit eerste experiment hebben we ervaring op gedaan met de vertaling van het eIDAS-gedachtegoed naar een werkende oplossing en naar een eerste versie van specificaties en architectuur. Ik nodig nieuwe partijen uit om in de voorbereiding en uitvoering van vervolgexperimenten actief te participeren.”

Geïnteresseerd?

Wilt u eens verder praten over het Trusted Online Ecosystem? Bent u geïnteresseerd om mee te experimenteren? Neem gerust vrijblijvend contact op met Jon Butter via jon.butter@logius.nl. We denken graag met u mee!